Verzending vanaf €19,95   √ Grote voorraad

Snelle levering in NL en BE   √ Afhalen mogelijk

Isolatiewaarde volgens het bouwbesluit

In Nederland worden wettelijke bepalingen ten aanzien van bouw en verbouw opgenomen in het Bouwbesluit. Hierin is ook bepaald welke isolatiewaarde een gebouwdeel moet hebben bij nieuwbouw of renovatie. 

Onder nieuwbouw worden alle nieuw te bouwen objecten verstaan alsmede objecten waarvan meer dan 25% van de schil gewijzigd wordt. Een grondige verbouwing met aanpassingen in de constructie zal dus vaak onder nieuwbouw vallen. Een bouwtechnisch adviseur kan u helpen om dit op uw project specifiek te bepalen.

Minimumeisen warmte-isolatie

Nieuwbouw: Voor het (ver)bouwen van woningen en andere gebouwen stelt het Bouwbesluit een aantal minimumeisen op het gebied van de warmteweerstand van constructies voor gevels, daken en vloeren. Deze warmteweerstand wordt weergegeven met de RC-waarde. De huidige minimale thermische isolatie-eisen van dichte gebouwdelen zijn als volgt:

  • Voor gevels: 4,5 m2.K/W.
  • Voor daken: 6,0 m2.K/W.
  • Voor vloeren: 3,5 m2.K/W.

Renovatie: Vanaf november 2015 worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt een warmteweerstand van:

  • Voor gevels: 1,3 m2.K/W.
  • Voor daken: 2,0 m2.K/W.
  • Voor vloeren: 2,5 m2.K/W.